Развиваме

дарителски идеи

Подкрепяме

отговорни решения
и устойчиви политики

Свързваме

дарители и каузи

Членство
в БДФ

Нашите
услуги

Проекти и
инициативи

Зона за
членове

Нашите проекти

„Корпоративен дарител“ – годишни награди на Български дарителски форум

DMS 17 777 - платформа за онлайн дарения и дарителски SMS

„Научи се да даряваш“ – училищна програма за дарителство

НПО Инфобанка – в подкрепа на компании, които предоставят материални дарения

Новини

Как говорим за дарителството?

Как говорим за дарителството?

БДФ и АЕЖ организират онлайн дискусия за отразяването на благотворителността в медиите. Пандемията от корона ...

Нашите членове са компании и фондации, които инвестират дарителски ресурси и така променят средата, в която живеем.