Развиваме

дарителски идеи

Подкрепяме

отговорни решения
и устойчиви политики

Свързваме

дарители и каузи

Членство
в БДФ

Нашите
услуги

Проекти и
инициативи

Зона за
членове

Нашите проекти

„Корпоративен дарител“ – годишни награди на Български дарителски форум

DMS 17 777 - платформа за онлайн дарения и дарителски SMS

„Научи се да даряваш“ – училищна програма за дарителство

НПО Инфобанка – в подкрепа на компании, които предоставят материални дарения

Новини

Дългогодишният партньор на фондация “Димитър Бербатов” – „Данон-Сердика” – подкрепя постиженията на децата в област Наука от проекта “Награди за успелите деца на България” 2010.

Тази година компания „Данон-Сердика” се присъединява към партньорите на фондация “Димитър Бербатов” и проекта ...

Нашите членове са компании и фондации, които инвестират дарителски ресурси и така променят средата, в която живеем.