Развиваме

дарителски идеи

Подкрепяме

отговорни решения
и устойчиви политики

Свързваме

дарители и каузи

Членство
в БДФ

Нашите
услуги

Проекти и
инициативи

Зона за
членове

Нашите проекти

„Корпоративен дарител“ – годишни награди на Български дарителски форум

DMS 17 777 - платформа за онлайн дарения и дарителски SMS

„Научи се да даряваш“ – училищна програма за дарителство

НПО Инфобанка – в подкрепа на компании, които предоставят материални дарения

Новини

БДФ проведе годишното си Общо събрание

БДФ проведе годишното си Общо събрание

На 9-ти юни 2022 г. се състоя годишното Общо събрание на Български дарителски форум. Изпълнителният директор на БДФ Теодора Бакърджиева очерта общия контекст за дарителството през 2021 г. и представи акценти в дейността на Форума за настоящата година.
Postbank Business Run 2022 събра 10 000 лв. в подкрепа на две детски каузи

Postbank Business Run 2022 събра 10 000 лв. в подкрепа на две детски каузи

Средствата в размер на над 10 000 лева ще подпомогнат проекта „Дневен център – място за игри, мечти и развитие“ на фондация „За нашите деца“, насочен към деца със специфични потребности и събитието „Пара Киада“ на Сдружение Спортен клуб „Шарк“, което предоставя спорт за деца със здравословни проблеми.

Нашите членове са компании и фондации, които инвестират дарителски ресурси и така променят средата, в която живеем.