Райфайзенбанк (България) ЕАД

Компании, членове на Български дарителски форум

Райфайзенбанк (България) ЕАД е сред водещите универсални банки в страната, която предлага пълна гама банкови продукти и услуги, насочени към корпоративни клиенти, малки и средни предприятия, граждани и институционални клиенти.

Като част от програмата си за социална отговорност Райфайзенбанк подкрепя множество социално значими проекти, образователни програми, културни прояви, които се организират или предлагат от организации, сдружения, граждански обединения, дружества, институции. “Избери, за да помогнеш” е дарителската кампания на Райфайзенбанк (България), която стартира през 2009 г. и е част от политиката на Райфайзенбанк (България) за корпоративна социална отговорност.

Кампанията има за цел да подпомогне благотворителни инициативи в четири основни категории: здравни, екологични, социални проекти и проекти в сферата на образованието и културата. Основната идея на кампанията е да ангажира и служителите на Групата Райфайзен в България в благотворителните инициативи на банката, като им предоставя реална възможност да участват директно в процеса на избора на проектите, които да бъдат подкрепени. Райфайзенбанк добавя по 100 лв. към сумата, дарена от всеки неин служител за избраната от него благотворителна кауза.

За изминалите 13 кампании (2009 – 2021 г.), Райфайзенбанк и нейните служители подкрепиха общо 298 проекта. Дарената сума, заедно с външните дарения е над 3.7 млн.лв. От началото на съществуването си до днес, кампанията „Избери, за да помогнеш“ е спечелила 19 награди за благотворителност, което е признание за устойчивостта на кампанията и приносът на служителите на банката.