МЕТРО Кеш енд Кери България

Компании, членове на Български дарителски форум

МЕТРО Кеш енд Кери България отделя специално внимание на приоритетите “Храна и здраве“, “Образование и обмен“.

Корпоративната политика за социална отговорност на МЕТРО България в по-голямата си част е свързана с подкрепата на инициативи на НПО, които имат нужда от хранителни продукти, а не толкова от финансови средства.

Компанията работи в добро партньорство с организации като Български червен кръст, Lions Club, Rotaract и Holiday Heroes. Дългогодишни са партньорствата с двете професионални организации на готвачите у нас – Евроток България и Българска асоциация на професионалните готвачи.

С подкпрепата на Lions Club МЕТРО България реализира инициатива „Сподели & Помогни“ за събиране на дълготрайни хранителни продукти, предназначени за деца, лишени от родителска грижа. Магазините на МЕТРО и регионалните структури на Lions клуба организираха кампанията в десетки градове в цялата страна. Дарителската акция събра продукти за над 27 000 лв. и близо 1 700 лв. в брой. Координираща роля в инициативата има Българската спортна федерация за деца лишени от родителска грижа, която помага при избора на 17 социални дома, на които, съобразно нуждите им, са дарени събраните продукти. Служители на МЕТРО също са част от инициативата като даряват работно време и закупени от тях стоки.