Фондация “Обществен дарителски фонд за Варна”

Фондации, членове на Български дарителски форум

Обществен дарителски фонд за Варна системно работи за развитие на местното дарителство в регион Варна. Организацията е учредена през 2012 г. от изявени общественици. Нейното присъствие е важно за града, тъй като тя дава шанс за много граждански организации и неформални групи да реализират своите идеи с набраните от дарители средства.

Мисията на Фонда е да развива местното дарителство, като фактор за развитие и повишаване качеството на живот в общността. Да стимулира стратегическата филантропия. Да идентифицира проблеми, набелязва възможности за развитие и финансира иновативни проекти, които обикновено остават извън периметъра на подкрепа от страна на институциите.

Фондация “Обществен дарителски фонд за Варна” е член на Асоциацията на обществените фондации в България. Учредяването ѝ е подкрепено от Фондация „Работилница за граждански инициативи” и финансирано чрез Фондация Чарлз Стюард Мот.

До момента Обществен дарителски фонд за Варна е подкрепил реализирането на 46 проекта на обща стойност над 160 000 лева.

Повече за Обществен дарителски фонд за Варна ще откриете на сайта на организацията