Clean Air Fund

Наблюдатели, членове на Български дарителски форум

Clean Air Fund е фондация, чиято мисия е чист въздух за всички, като по този начин допринася за ускоряване на декарбонизацията и подобряване на здравето на хората.

Организацията подкрепя проекти, чиято цел е намаляване на замърсяването на въздуха, наблюдение на неговото състояние, разработване на политики за чиста енергия и транспорт, мобилизиране на обществеността и насочване на вниманието към проблемите, свързани с чистотата на въздуха.