Фондация “Българска памет”

Фондации, членове на Български дарителски форум

Фондация “Българска памет” е учредена в обществена полза с цел реализация на съвременната идея за национална идентичност в перспективата на европейската ни принадлежност и равнопоставеност на диалога между културите.

Фондацията подкрепя национално отговорни инициативи в духа на демократичните ценности на Обединена Европа – плурализъм, толерантност, автономност и съгласие.

Основни програмни приоритети на фондацията са:

  • Утвърждаване на националното чувство у най-младите чрез инициативи за опазване и социализация на културно-историческото наследство.
  • Инициативи за борба с демографската криза в България.
  • Образователни инициативи за интеграция и социализация на българските общности от историческата диаспора.
  • Инициативи за изграждане на икономика на знанието и реализация на младите хора в България.